PASLAUGOS

Objektyvus požiūris ir racionalūs sprendimai

Jūsų asmeniniame gyvenime ir versle atsitinka kritinių situacijų, kai protingam jų sprendimui reikia pasiremti nešališka eksperto nuomone. Advokatas čia yra geriausias patarėjas. Beveik 20 metų užsiimu advokato praktika ir  sėkmingai konsultuoju savo klientus įvairiose bylose. Todėl esu tikra, kad kartu mes rasime racionaliausią sprendimą bet kurioje situacijoje.

Aš, kaip mediatorė (tarpininkė), skatinu ieškoti neteisminio bylų sprendimo. Tačiau neradus taikaus susitarimo profesionaliai konsultuosiu, paruošiu bei atstovausiu Jus civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose. Taip pat Jūsų interesus ginsiu ir derybose su verslo partneriais, tiekėjais bei užsakovais.   

teises knygos

Konsultuoju santuokos nutraukimo, sutuoktinių turto teisinio režimo ir jo padalijimo klausimais, sutuoktinių ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo, tėvystės nustatymo, globos ir rūpybos bei kitais klausimais.

Konsultuoju pacientus, gydymo įstaigas, gydytojus bei kitus asmenis ginčuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, pacientų teisių apsaugos ir gynimo bei žalos sveikatai atlyginimo, paslaugų kokybės vertinimo, asmens ar įstaigos licencijavimo bei kt.

Konsultuoju ir ruošiu procesinius dokumentus visais palikimo priėmimo klausimais: termino palikimui priimti atnaujinimas, palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti turtą, palikimo priėmimas pagal turto apyrašą, palikimo priėmimas nepilnamečio, neveiksnaus asmens vardu.

Konsultuoju įmonių, jų filialų bei atstovybių steigimo klausimais, rengiu steigimo dokumentus, įstatus, nuostatus, valdymo organų reglamentus, kitus įmonių vidaus dokumentus.

Konsultuoju įmonių pirkimo-pardavimo, akcijų perleidimo, įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo ir likvidavimo, taip pat juridinio asmens pavadinimo, buveinės, valdymo organų keitimo klausimais.

Konsultuoju individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, darbo užmokesčio, išbandymo sudarant darbo sutartį tiek darbuotojo, tiek darbdavio naudai, nustatymo, darbo sutarties pakeitimo, nutraukimo, darbuotojų perkėlimo, nuomos klausimais.

Konsultuoju visais mokesčių klausimais, rengiu su mokestiniais ginčais susijusius dokumentus.

Rengiu pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo, nuomos, panaudos, rangos, atlygintinų paslaugų, vežimo, pasaugos, paskolos, jungtinės veiklos, reikalavimo teisių perleidimo ir kitų sutarčių projektus.

Konsultuoju draudimo sutarčių sudarymo bei vykdymo, perdraudimo, subrogacijos, draudimo įmonių veiklos, draudimo išmokos mokėjimo ar atsisakymo mokėti pagrįstumo, bei kitais klausimais.

Konsultuoju visais prekių ir asmenų gabenimo kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportu klausimais, taip pat su krovinių ekspedijavimu susijusias klausimais.

Rengiu vežimo, ekspedijavimo, krovos, sandėliavimo, pasaugos ir kitas sutartis.

Konsultuoju vežėjo civilinės atsakomybės ir jos draudimo, krovinių draudimo klausimais, atsakomybės dėl netinkamos krovinio kokybės, jo trūkumų, pavėluoto pristatymo ir kitais klausimais.

Konsultuoju nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos ir panaudos klausimais, rengiu preliminarias ir pagrindines nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos sutartis, sandorių, nustatančių nekilnojamojo turto daiktinius suvaržymus (hipoteka, servitutas, uzufruktas ir kt.) dokumentus.

Rengiu projektavimo darbų, statybos rangos, statybos darbų techninės priežiūros ir kitas sutartis, atstovaujame santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, atsakingomis už leidimų nekilnojamojo turto sandoriams ir statybos veiklai išdavimą, atstovaujame registruojant nekilnojamąjį turtą ir daiktines teises viešame registre.


ŽINUTĖ

Turite klausimų? Parašykite man.

Jūsų patogumui savo klausimus galite pateikti žinute. Atsakysiu kaip galima greičiau.